قیمت و خرید چرخگوشت

جستجوی کالا

منزل لوازم خانگی چرخگوشت

چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

۲% ۴,۲۲۴,۲۰۰
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ گوشت پارس خزر مدل همه کاره غذاساز

۲% ۴,۲۹۱,۴۰۰
۴,۲۰۶,۰۰۰ تومان

چرخ گوشت پارس خزر مدل MG1600

۲% ۳,۵۷۸,۶۰۰
۳,۵۰۸,۰۰۰ تومان

چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1400R

۲% ۳,۲۲۴,۳۰۰
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان