قیمت و خرید لوازم خانگی

جستجوی کالا

منزل لوازم خانگی

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TL

۱۲% ۱,۸۰۸,۸۰۰
۱,۵۹۶,۸۰۰ تومان

جارو برقی عصایی سایا مدل مرلین

۳% ۲,۷۶۳,۰۰۰
۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان

چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

۳% ۴,۶۴۶,۷۰۰
۴,۵۰۸,۰۰۰ تومان

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TM

۱۳% ۱,۶۶۹,۴۰۰
۱,۴۵۸,۹۰۰ تومان

آبمیوه گیری تک کاره پارس خزر مدل تایگر

۱۰% ۳,۵۸۹,۶۰۰
۳,۲۳۶,۰۰۰ تومان

جاروبرقی turbo 2500بوش پارس خزر

۳% ۸,۰۷۹,۰۰۰
۷,۸۳۷,۰۰۰ تومان

گوشت کوب برقی HB5501AP پارس خزر

۶% ۹۹۴,۲۰۰
۹۳۵,۰۰۰ تومان

جاروبرقی turbo 2000 پارس خزر

۳% ۴,۸۸۷,۰۰۰
۴,۷۴۱,۰۰۰ تومان

یخچال ۵ فوت TM-642-80

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فن هیتر پارس خزر مدل FH2000P

۷% ۱,۲۶۳,۹۰۰
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه گیری سه کاره پارس خزر مدل JBG-610P

۳% ۲,۸۱۷,۵۰۰
۲,۷۳۳,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS زیمنس

۳% ۷,۷۰۳,۰۰۰
۷,۴۷۲,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر کمپرسور VC-2500W

۳% ۶,۶۷۴,۶۰۰
۶,۴۷۵,۰۰۰ تومان

فن هیتر ایستاده پارس خزر SH-2000P

۳% ۲,۵۲۳,۰۰۰
۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر 2200 وات

۳% ۵,۴۷۴,۶۰۰
۵,۳۱۱,۰۰۰ تومان

آون توستر ولکان ۲۰

۶% ۴,۰۰۵,۱۰۰
۳,۷۶۵,۰۰۰ تومان

آون توستر پارس خزر ولکان 35 ( Volcan )

۳% ۵,۲۴۲,۹۰۰
۵,۰۸۶,۰۰۰ تومان

آون توستر ولکان 10

۳% ۲,۱۸۶,۰۰۰
۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان

جاروبرقی فوتون سایا

۳% ۳,۶۵۶,۰۰۰
۳,۵۴۷,۰۰۰ تومان

اتو بخار پارس خزر رینیوم ( سایا ) Rhenium

۳% ۱,۱۴۲,۰۰۰
۱,۱۰۸,۰۰۰ تومان