قیمت و خرید برد و تخته

جستجوی کالا

اداری فرهنگی و آموزشی برد و تخته

وایت برد مغناطیسی شیدکو سری تابا

۵% ۳۳۰,۰۰۰
۳۱۴,۰۰۰ تومان

وایت برد لولایی برتر

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان

وایت برد و گرین برد زهوار ضخیم شیدکو

۵% ۱,۶۸۰,۰۰۰
۱,۵۹۶,۰۰۰ تومان

تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو

۵% ۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۹۲,۰۰۰ تومان

پايه متحرك اعلانات شيشه خور

۵% ۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۳,۰۰۰ تومان

تابلو اعلانات شیدکو

۵% ۶۵۰,۰۰۰
۶۱۸,۰۰۰ تومان

پایه متحرک چند منظوره شیدکو

۵% ۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۷۰۸,۰۰۰ تومان

تابلو وایت برد سری آلفا شیدکو

۵% ۶۰۰,۰۰۰
۵۷۰,۰۰۰ تومان