قیمت و خرید پنکه

جستجوی کالا

منزل لوازم خانگی پنکه

پنکه پارس خزر مدل شیبا

۳% ۴,۱۶۰,۰۰۰
۴,۰۳۶,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

۳% ۳,۷۷۲,۲۰۰
۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان

پنکه پایه دار پارس خزر مدل رعنا

۳% ۴,۵۰۴,۷۰۰
۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان

پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI

۲% ۲,۴۷۴,۲۰۰
۲,۴۳۹,۰۰۰ تومان

پنکه پایه بلند پارس خزر ES4060RW

۳% ۲,۹۹۷,۹۰۰
۲,۹۰۸,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل 4070R نوک مدادی

۳% ۳,۴۲۹,۸۰۰
۳,۳۲۷,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل 4030

۳% ۲,۵۷۳,۰۰۰
۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA

۳% ۴,۱۶۰,۵۰۰
۴,۰۳۶,۰۰۰ تومان

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-Fds

۶% ۱,۸۹۴,۶۰۰
۱,۷۸۱,۰۰۰ تومان

پنکه رومیزی پارس خزر مدل ۳۰۱۰

۶% ۱,۹۵۰,۳۰۰
۱,۸۳۴,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل ۴۰۱۰

۳% ۲,۵۷۳,۲۰۰
۲,۴۹۷,۰۰۰ تومان

پنکه رومیزی 2040 پارس خزر

۳% ۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۸۹۲,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل 4010R

۳% ۲,۹۹۷,۹۰۰
۲,۹۰۸,۰۰۰ تومان

پنکه رومیزی ریما با کنترل

۳% ۲,۲۰۴,۰۰۰
۲,۱۳۸,۰۰۰ تومان

پنکه سقفي سايا مدل Power140-V2

۶% ۲,۵۱۴,۲۰۰
۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان

پنکه برفاب مدل SF2020

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان