قیمت و خرید پنکه

جستجوی کالا

منزل لوازم خانگی پنکه

پنکه پارس خزر مدل شیبا

۱۰% ۳,۶۱۷,۸۰۰
۳,۲۵۸,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

۱۱% ۲,۸۴۵,۴۰۰
۲,۵۵۸,۸۰۰ تومان

پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI

۳% ۲,۱۵۱,۰۰۰
۲,۰۸۷,۰۰۰ تومان

پنکه پایه بلند پارس خزر ES4060RW

۱۶% ۲,۶۰۶,۹۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل 4070R نوک مدادی

۴% ۲,۹۸۲,۴۰۰
۲,۸۶۴,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل 4030

۴% ۲,۲۳۷,۶۰۰
۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-Fds

۴% ۱,۶۴۷,۵۰۰
۱,۵۸۲,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل ۴۰۱۰

۴% ۲,۲۳۷,۶۰۰
۲,۱۴۹,۰۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل 4010R

۱۲% ۲,۶۰۶,۹۰۰
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان

پنکه رومیزی ریما با کنترل

۴% ۱,۹۱۶,۸۰۰
۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان

پنکه سقفي سايا مدل Power140-V2

۴% ۲,۱۸۶,۳۰۰
۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان

پنکه برفاب مدل SF2020

۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان