قیمت و خرید منزل

جستجوی کالا

منزل

جاروبرقی turbo 2500بوش پارس خزر

۳% ۵,۸۷۶,۰۰۰
۵,۷۵۸,۰۰۰ تومان

یخچال ۹ فوت TM-638-150

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر کمپرسور VC-2500W

۲% ۴,۸۵۲,۰۰۰
۴,۷۵۵,۰۰۰ تومان

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TM

۶% ۱,۱۰۳,۶۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰ تومان

گوشت کوب برقی HB5501AP پارس خزر

۶% ۶۵۷,۰۰۰
۶۱۸,۰۰۰ تومان

یخچال 5 فوت مشکی TMB-642-80

۱۱% ۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی فوتون سایا

۲,۴۱۷,۶۰۰ تومان

پنکه پارس خزر مدل شیبا

۶% ۲,۶۳۱,۱۰۰
۲,۴۷۴,۰۰۰ تومان

یخچال ۵ فوت TM-642-80

۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان