قیمت و خرید منزل

جستجوی کالا

منزل

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TL

۴% ۱,۸۰۸,۸۰۰
۱,۷۳۸,۰۰۰ تومان

جارو برقی عصایی سایا مدل مرلین

۳% ۲,۷۶۳,۰۰۰
۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان

چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020

۳% ۴,۶۴۶,۷۰۰
۴,۵۰۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه گیری تک کاره پارس خزر مدل تایگر

۳% ۳,۵۸۹,۶۰۰
۳,۴۸۲,۰۰۰ تومان

بخاری کانوکتور پارس خزر مدل CH2000TM

۵% ۱,۶۶۹,۴۰۰
۱,۵۹۸,۸۰۰ تومان

غذاساز ۱۱ کاره CFP-110 سایا پارس خزر

۳% ۴,۱۰۶,۰۰۰
۳,۹۸۳,۰۰۰ تومان

جاروبرقی turbo 2500بوش پارس خزر

۵% ۸,۰۷۹,۰۰۰
۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان

جاروبرقی turbo 2000 پارس خزر

۳% ۴,۸۸۷,۰۰۰
۴,۷۴۱,۰۰۰ تومان

گوشت کوب برقی HB5501AP پارس خزر

۳% ۹۹۴,۲۰۰
۹۶۵,۰۰۰ تومان

یخچال ۵ فوت TM-642-80

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه گیری سه کاره پارس خزر مدل JBG-610P

۳% ۲,۸۱۷,۵۰۰
۲,۷۳۳,۰۰۰ تومان

فن هیتر پارس خزر مدل FH2000P

۳% ۱,۲۶۳,۹۰۰
۱,۲۲۶,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر کمپرسور VC-2500W

۳% ۶,۶۷۴,۶۰۰
۶,۴۷۵,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر مدل Turbo 2500WS زیمنس

۳% ۷,۷۰۳,۰۰۰
۷,۴۷۲,۰۰۰ تومان

فن هیتر ایستاده پارس خزر SH-2000P

۳% ۲,۵۲۳,۰۰۰
۲,۴۴۸,۰۰۰ تومان

جاروبرقی پارس خزر 2200 وات

۳% ۵,۴۷۴,۶۰۰
۵,۳۱۱,۰۰۰ تومان

آون توستر ولکان ۲۰

۳% ۴,۰۰۵,۱۰۰
۳,۸۸۵,۰۰۰ تومان

آون توستر پارس خزر ولکان 35 ( Volcan )

۳% ۵,۲۴۲,۹۰۰
۵,۰۸۶,۰۰۰ تومان

جاروبرقی فوتون سایا

۳% ۳,۶۵۶,۰۰۰
۳,۵۴۷,۰۰۰ تومان