قیمت و خرید میز باغی

جستجوی کالا

منزل باغ و ویلا میز باغی

میز مربع حصیر بافت ناصر پلاستیک کد 323

۷% ۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۸,۰۰۰ تومان

میز مربع ناصر پلاستیک کد 823

۶% ۷۲۰,۰۰۰
۶۸۲,۰۰۰ تومان

میز گرد 90 ناصر پلاستیک کد 822

۵% ۷۲۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰ تومان

میز مربع پایه فلزی ناصر پلاستیک کد 923

۷% ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان

میز گرد پایه فلزی ناصر پلاستیک کد 922

۷% ۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان