قیمت و خرید لوازم برقی آشپزخانه

جستجوی کالا

منزل لوازم خانگی لوازم برقی آشپزخانه

آون توستر ولکان ۲۰

۲% ۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۵۶۸,۰۰۰ تومان

آون توستر پارس خزر ولکان 35 ( Volcan )

۲% ۴,۷۶۶,۰۰۰
۴,۶۷۱,۰۰۰ تومان

خردکن پارس خزر مدل امگا

۲% ۱,۹۰۷,۰۰۰
۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان

بخارشوی تیرکس

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

چایساز پارس خزر مدل دم آور گرمنوش

۲% ۳,۵۲۳,۰۰۰
۳,۴۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P

۳% ۱,۴۹۲,۰۰۰
۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان

خرد کن پارس خزر مدل CP802P

۳% ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰ تومان

آب مرکبات گیری پارس خزر پالپ

۲% ۱,۲۹۸,۰۰۰
۱,۲۷۳,۰۰۰ تومان

خردکن مخلوط کن سایا مدل شوگان saya Smc-220

۳% ۱,۷۵۲,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

آسیاب پارس خزر مدل Chili

۳% ۱,۱۰۷,۸۰۰
۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان

بخارپز پارس خزر مدل FS 12000P

۲% ۱,۷۹۷,۴۰۰
۱,۷۶۲,۰۰۰ تومان

بخارپز پارس خزر مدل دیجی استیل

۲% ۲,۲۷۴,۰۰۰
۲,۲۲۹,۰۰۰ تومان

گوشت کوب برقی پارس خزر مدل HB5501S

۳% ۱,۰۷۲,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

دم آور پارس خزر مدل چای نوش

۲% ۲,۴۴۱,۸۰۰
۲,۳۹۳,۰۰۰ تومان

چایساز دیجیتال گرمنوش

۲% ۳,۹۷۷,۶۰۰
۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان

گوشت کوب برقی پارس خزر مدل HB-5503AP

۳% ۱,۳۹۴,۰۰۰
۱,۳۵۳,۰۰۰ تومان

بخارپز پارس خزر مدل دیجی استیل

۲% ۲,۲۷۴,۰۰۰
۲,۲۲۹,۰۰۰ تومان